sunnuntai 28. tammikuuta 2018

BDSM: mitä ja miksi?

Tämä on itsessään hyvin laaja aihe käsiteltäväksi sekä selitettäväksi, joten tästä kirjoituksesta tulee puuttumaan monia BDSM:n sisältämiä yksityiskohtaisempia muotoja. Saatan ehkä myöhemmissä postauksissa käsitellä yksi kerrallaan joitakin BDSM:ään liittyviä aspekteja enemmän (piiskauksesta olikin jo hiukan juttua aiemmin). Tämän tarkoituksena onkin siis vain lyhyesti selittää BDSM:n pääpiirteet, yleistä sekä omaa käsitystäni lainaten ja apuna käyttäen. Ihmiset saattavat kokea BDSM:n kukin tavallaan, eikä jokainen väittämä välttämättä päde juuri sinun kohdallasi, mutta tämän postauksen tarkoitus onkin olla lyhyt, ytimekäs ja pääpiirteiltään yleisinformatiivinen.


Tämä kuva aukaisee BDSM -lyhennettä ja sen syvintä olemusta. Termihän siis koostuu kuudesta eri sanasta, jotka on jaettu kolmeen eri alalajiin. Bondage & Discipline (sidonta ja kurinpito), Domination & Submission (dominointi ja alistuminen) sekä Sadism & Masochism (sadismi ja masokismi). Nämä asiat yhdessä tai erikseen koostavat käsityksen BDSM. Onnistuneeseen BDSM -sessioon ei missään nimessä tarvitse jokaista alalajia toteuttaa samanaikaisesti. Hauskaa voi pitää esimerkiksi pelkällä D&S:n harjoittamisella, joka lukeutuu BDSM:ään ja on osa sitä. Näitä yksittäisiä alalajeja voi yhdistellä keskenään kuinka haluaa, jokainen juuri omien mieltymystensä mukaisesti.

BDSM on tarkoitettu ja yleisesti luokiteltu seksuaaliseksi tai eroottiseksi harjoitukseksi tai aktiviteetiksi. Toki näitä voi harrastaa myös ilman, että siihen liittyy minkäänlaista seksuaalista tunnetta kummaltakaan osapuolelta, mutta tällöin puhutaan selkeästi pienemmästä alakulttuurista.
BDSM voi vaihdella hyvin kevyestä johonkin todella rajuun. Tämä on täysin jokaisen itsensä päätettävissä, ja kokeilun kautta usein löytääkin juuri sen itselleen sopivan muodon. Tämä vaatii aluksi omien rajojen testaamista ja ehkä siltä tutulta ja turvalliselta mukavuusalueelta poistumista, jotta itseään sekä omia mieltymyksiään voi alkaa ymmärtää paremmin. Vain kokeilemalla opit löytämään ne jutut, jotka tuntuvat omilta ja joita haluat kehittää pidemmälle. Kokeilemalla voi myös selvitä, mistä asioista et pidä ja mitä et halua tehdä uudestaan. Joillekin ihmisille BDSM on kertaluontoista kokeilua, joillekin se on harrastus ja joillekin siitä saattaa muodostua jo ihan elämäntapakin.

Painotan, että BDSM vaatii aina kaikkien osapuolien yhteisymmärryksen sekä suostumuksen. Luottamus on harrastuksessa erittäin tärkeää, eikä ilman sitä välttämättä saa kovin hedelmällisiä tai nautinnollisia tuloksia. Siksi onkin tärkeää etukäteen keskustella toisen mieltymyksistä ja asioista, joita toinen ei ehdottomasti halua tehdä eikä kokea. Jokaisessa tilanteessa täytyy kuunnella ja kuulostella kumppaniaan, jotta yhteisymmärrys säilyy eikä toisen rajoja ylitetä missään vaiheessa. Tämän takia turvasanat ovat erittäin käteviä ja hyödyllisiä jokaisessa sessiossa. Turvasana voi olla mikä tahansa sana, jonka osapuolet ovat keskenään sopineet. Kun jommastakummasta tuntuu oikeasti epämukavalta tai siltä, että tietty raja on aikeissa ylittyä, voi hän käyttää sovittua turvasanaa ja session saa helposti keskeytettyä. Kommunikaatio on tärkeää kehittymisen ja hyvän ilmapiirin kannalta, eli myös huonoista kokemuksista kannattaa aina keskustella.

B&D (Bondage & Discipline, vapaasti suom. Sidonta ja Kurinpito)


B&D:llä viitataan tietynlaisiin toimiin ja toimenpiteisiin.

Bondage sisältää erityyppistä sidontaa, niputusta, kumppanin fyysisen vapauden rajoittamista köysin, kahlein, teipein, nippusitein ja niin edelleen - tässäkin vain luovuus on rajana. Bondagea voi soveltaa joko koko ruumiiseen tai vain tiettyihin ruumiinosiin (kuten kuvassa vain käsivarret ovat sidottuina, voidaan myös soveltaa esimerkiksi pelkkiin rintoihin, jalkoihin, keskivartaloon, jne.). Bondage voi olla täysin puhtaasti visuaalista ja koristeellista, valokuvauksellista toimintaa, mutta se voi parhaimmillaan olla myös hyvin fyysinen sekä emotionaalinen kokemus. Jotkut kertovatkin kokevansa erityistä turvallisuudentunnetta ollessaan sidottuina.

Disciplinessa taas on yleensä pohjimmiltaan tarkoitus hallita psyykkisesti toisen käyttäytymistä ja pitää partneri niin sanotusti kurissa. Tähän liitetään erilaisia sääntöjä, joita toisen tulee noudattaa, kuin myös tietynlaisia rangaistuksia jos asetettuja sääntöjä rikotaan. Rangaistukset voivat periaatteessa olla mitä tahansa, fyysisiä tai psyykkisiä, kuten esimerkiksi piiskausta tai jonkin toiselle miellyttävän asian riistämistä. Muita oleellisia aspekteja ovat mm. eriasteinen vapauden ja "oman tahdon" rajoittaminen sekä nöyryytys. Usein Disciplinessa on kyse toisen koulutuksesta oman vallan alle, tarkoituksena saada tämä tottelemaan käskyjä ja ymmärtämään, että sovittujen sääntöjen rikkomisesta tulee seuraamuksia.

D&S (Dominance & Submission, vapaasti suom. Dominointi ja Alistuminen)
D&S:llä tarkoitetaan valtaleikkiä, jossa toinen henkilö on hetkellisesti korkeammassa asemassa kuin toinen. Tätä voi harjoittaa myös täysin ilman fyysistä kontaktia.

D&S:ssä toinen osapuolista toimii niin kutsutusti "domina" (dominoivana, suomeksi usein master tai domina) ja toinen taas "subina" (alistettavana). Alistettava osapuoli antaa itsensä dominoivalle osapuolelle, yleensä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Dominoivalle henkilölle on siis annettu, tai oikeastaan pikemminkin luovutettu, kaikki valta sekä oikeudet kontrolloida alistettavaa. Tähän liittyy usein määräilyä (esimerkiksi "istu polvillasi, kunnes annan sinulle luvan nousta" tai "puhut vain silloin, kun sinua puhutellaan") sekä tehtävien antamista alistetulle (esimerkiksi "sinun täytyy olla koko loppupäivä pelkissä alusvaatteissa, et saa pukea päällesi mitään muuta"). Tyypillisenä piirteenä D&S -suhteeseen kuuluu myös rangaistukset. Rangaistusten ei ole pakko olla fyysisiä, vaan dominoivana osapuolena toimiva henkilö voi esimerkiksi riistää alistetulta jotain mieluista tai laittaa alistetun tekemään jotakin epämieluista. Palkitseminen toimii hyvänä vastapainona rangaistuksille - kun alistettu toimii dominoivan ohjeiden mukaisesti, voidaan tämä palkita jollakin miellyttävällä asialla.

Usein ajatellaan, että D&S -suhteessa valta on täysin sillä henkilöllä, joka dominoi toista. Osittain tämä onkin totta, mutta toiselta kannalta katsottuna alistettu osapuoli on se, joka vetää leikkiin rajat, joita ei tule ylittää. Alistettu kertoo, missä hänen omat rajansa menevät ja mitä asioita hän ei missään nimessä halua tehdä, ja näitä dominoivan osapuolen tulee kunnioittaa. Alistettu voi myös päättää session milloin tahansa käyttämällä turvasanaa.

S&M (Sadism & Masochism, vapaasti suom. Sadismi & Masokismi)Ihmisiä, jotka saavat nautintoa antaessaan toisille ihmisille jonkinasteista kipua tai nöyryytystä, kutsutaan sadisteiksi. BDSM-maailmassa termi ei kumminkaan tarkoita täysin samaa kuin oikeassa elämässä; se ei tarkoita, että toisia haluttaisiin satuttaa vasten heidän tahtoaan tai että toisille haluttaisiin tuottaa kohtuutonta tuskaa. Tässä kontekstissa sadistilla tarkoitetaan ihmistä, joka saa seksuaalista mielihyvää partnerinsa satuttamisesta. Kuulostaa ehkä julmalta ja ilkeältä, mutta todellisuudessa asia ei ole aivan niin - sadistin kohtelua vastaanottavana henkilönä onkin yleensä masokisti, eli henkilö, joka saa mielihyvää kivusta tai nöyryytyksestä. Masokistit voivat nauttia niin itseaiheutetusta kivusta kuin myös toisen ihmisen aiheuttamasta kivusta, riippuen tämän henkilökohtaisista mieltymyksistä.

Sadomasokismiin yhdistetään monesti kivun tuottamisen tai nöyryytyksen lisäksi vallankäyttöä. Usein vallankäyttäjänä toimii sadisti ja alistettuna taas masokisti. Joskus tämä voi tosin olla myös toisinpäin; alistettu onkin sadisti ja dominoiva osapuoli taas masokisti. Roolijako ei myöskään aina ole niin selkeä, vaan henkilö voi olla samaan aikaan sekä sadisti että masokisti, esimerkiksi tilanteesta tai kumppanista riippuen.

Kivun tuottaminen masokistille riippuu hyvin pitkälti siitä, minkälaisesta kivusta tämä pitää. Jotkut saavat nautintoa kevyemmästä kivusta, kuten esimerkiksi kevyestä läpsimisestä, raapimisesta, kuumasta vahasta tai tiukasta sitomisesta. Toiset taas pitävät astetta rankemmista asioista, kuten polttojäljistä, sähköiskuista tai ihon lävistämisestä. Mutta ehkäpä kaikista klassisimpia sadomasokismiin liittyviä harjoituksia ovat kuitenkin piiskaus, hiuksista vetäminen, kovakourainen käsittely, pureminen, nipistimien käyttö, hengityksen rajoittaminen, toisen kutsuminen alentavilla nimillä, epämukavat asennot tai teot, ja niin edelleen.

-

Yhdessä nämä kaikki piirteet (B&D, D&S ja S&M) muodostavat siis käsitteen BDSM. Kuten sanottua, näitä piirteitä voidaan käyttää joko yhdessä tai täysin erikseen, mutta on hyvin tavanomaista, että niitä sekoitellaan enemmän tai vähemmän toisiinsa. Joillekin nämä BDSM:ään sisältyvät piirteet saattavat kuulostaa pelottavilta tai oudoilta, mutta kannattaa muistaa, että niiden toteuttamiseen vaaditaan aina halua molemmilta osapuolilta. BDSM:ään ei siis liity väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, sillä osallistujat toimivat yhteisymmärryksessä ja ovat antaneet oman suostumuksensa. Usein asioista sovitaan ja puhutaan etukäteen, mikä onkin tärkeää. BDSM:n harjoittamisen avainsanat ehkä ovatkin turvallisuus, luottamus ja avoimuus. Parhaimmillaan onnistunut sessio syventää henkistä sidettä osapuolien välillä, lähentää ja lisää luottamusta. Onnistuneen, ja varsinkin intensiivisen, session jälkeen onkin hyvä muistaa aftercare - eli tavallaan poistutaan roolista, tarkistetaan, että toisella on kaikki hyvin ja tarvittaessa annetaan läheisyyttä sekä hellyyttä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti